Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν (Φίνος Φιλμ 1951)

提供: Yourpedia
移動: 案内検索

Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν日本語:エケネス プ デン プレペ ナ アガポン:英語仮訳:Those who not have to love)は1951年ギリシャ映画。ギリシャ式の厳格な結婚を「愛することの必要がない人々たち」として描く。発表は1951年の1月29日。公表上映時間は81分。ギリシャ映画社Φίνος Φιλμの映像提供。

出演者[編集]

企画
音楽

映画[編集]

名優Αλέκος Αλεξανδράκης(アレコス・アレクサンドラキス)が女優Σμαρούλα Γιούλη(スマルラ・ユーリ)と結婚する結末であるが、途中女優Άννα Καλουτάを殴打する描写があり、現代的な演出としてはやや過剰。

視聴のため[編集]

外部リンク[編集]